Professor Khun Ranjuan Intharakamhaeng คุณรัญจวน อินทรกำแหง ศึกษานิเทศน์ห้องสมุดโรงเรียนคนแรกของประเทศไทย

เรียนรู้ธรรมะจากศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง @วัดป่าหนองไผ่ สกลนคร

ดิฉันได้ยินชื่อเสียงอาจารย์คุณรัญจวนมานาน แต่ไม่เคยรู้จักท่าน เคยมีพี่เพื่อนพ้องพาไปที่วัดป่าหนองไผ่ จังหวัดสกลนคร 2 ครั้งแต่ไม่เคยได้เจอท่าน คงเป็นเพราะดิฉันไม่รู้จักท่านดีพอ จนกระทั่งได้อ่านหนังสือชีวิตโลก ชีวิตธรรม และเล่มอื่นๆรวมถึงการฟังธรรมะของท่านผ่าน Youtube จึงได้เข้าใจ จนกระทั่งวันหนึ่งที่ดิฉันกลับไปทำบุญ 100 วันให้ป้าที่วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น หลังจากการทำบุญ กัลยาณมิตรผู้ใจดี(ผศ.ดร.ชไมพรและ ผศ.ภาวิณี แสนชนม์)ได้พามาที่วัดหนองไผ่อีก คราวนี้ดิฉ้นได้พบอาจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง แวบแรกที่ดิฉันเดินขึ้นบันไดมองไปเห็นท่าน ใจดิฉันยิ้มด้วยความปิติ
ที่พักของท่านอาจารย์ภายในวัดป่าหนองไผ่ สกลนคร

ภายหลังการสนทนาธรรมท่านได้กรุณาอนุญาตให้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

นอกจากท่านอาจารย์กรุณาให้แนวทางการปฏิบัติธรรมแล้ว ยังได้กรุณาให้หนังสือธรรมะจำนวนมาก
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ให้ความเมตตา

ครั้งต่อมาในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 กัลยาณมิตรจาก มรภ.สกลนคร ได้พามากราบและเรียนรู้ธรรมะจากท่านอาจารย์อีกครั้ง ท่านอาจารย์เป็นนักปราชญ์โดยแท้ ท่านศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติและเผยแพร่ธรรมะให้คนทั้งหลายได้เข้าใจและปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นบุญเหลือเกินที่ได้มากราบและเรียนรู้จากท่าน รวมทั้งได้ดู/ฟัง youtube ซีดีและหนังสือที่ท่านเขียน
Comments